Normativa de la titulació

[Aplicació de gestió de pràctiques]

ECTS

18 ECTS

Matèries

  • Pràctiques educatives I / clíniques I / socials I (6 ECTS, 3r curs, 1r semestre)
  • Pràctiques educatives II / clíniques II / socials II (6 ECTS, 3r curs, 2n semestre)
  • Pràctiques educatives III / clíniques III / socials III (6 ECTS, 4t curs, 1r semestre)

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

Per al pràcticum de tercer cal haver superat 105 ECTS.
Per al pràcticum de quart cal haver superat el pràcticum de tercer.

2.2 Calendaris de pràctiques

2.3 Rúbriques d'avaluació

Pràcticum I i II:

Pràcticum III

3. Centres de pràctiques 2022/2023

4. Informació per als tutors

5. Documentació