Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102900 PSICOBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ T 6
102901 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS T 6
102906 ATENCIÓ I PERCEPCIÓ T 6
102910 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA B 6
102942 HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102902 COMPORTAMENT HUMÀ I EVOLUCIÓ T 6
102903 MOTIVACIÓ, EMOCIÓ I MEMÒRIA T 6
102904 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT T 6
102907 DESENVOLUPAMENT HUMÀ EN CONTEXTOS EDUCATIUS I SOCIALS T 6
102908 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102909 ESTADÍSTICA INFERENCIAL EN PSICOLOGIA B 6
102914 PSICOLOGIA DEL CICLE VITAL B 6
102944 PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT B 6
102945 PSICOLOGIA DIFERENCIAL B 6
102948 PSICOLOGIA SOCIAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102911 NEUROCIÈNCIA I CONDUCTA B 6
102943 PSICOMETRIA B 6
102946 PSICOPATOLOGIA B 6
102947 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ B 6
102949 PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102905 LLENGUATGE I RAONAMENT T 6
102912 AVALUACIÓ PSICOLÒGICA B 6
102915 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ B 6
102917 AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL B 6
102932 PSICOLOGIA I EMPRESA: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS O 6
102938 PRÀCTIQUES I B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102913 INTERVENCIÓ COGNITIVOCONDUCTUAL B 6
102916 INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT B 6
102918 AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LES ORGANITZACIONS B 6
102919 PSICOLOGIA FORENSE O 6
102926 PSICOLOGIA DEL PLURILINGÜISME: ASPECTES SOCIALS I EDUCATIUS O 6
102939 PRÀCTIQUES II B 6
102951 PSICOLOGIA SOCIAL DEL CONSUM, DEL MÀRQUETING I DE LA PUBLICITAT O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102921 PSICOFARMACOLOGIA O 6
102925 SALUT I BENESTAR LABORAL O 6
102927 INSTRUMENTS PER A L'AVALUACIÓ PSICOEDUCATIVA O 6
102928 CREATIVITAT, COGNICIÓ I TECNOLOGIA O 6
102932 PSICOLOGIA I EMPRESA: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS O 6
102934 INTERVENCIÓ AMB PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL O 6
102940 PRÀCTIQUES III B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102922 INTRODUCCIÓ A LA NEUROPSICOLOGIA O 6
102924 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT O 6
102931 DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA O 6
102933 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES O 6
102936 PSICOLOGIA COMUNITÀRIA O 6
102950 PSICOGERONTOLOGIA O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102941 TREBALL DE FI DE GRAU B 12