Treball de Fi de Grau

[Inscripció al Treball Final de Grau]

ECTS

12 ECTS

Normatives

Documentació

Requisits previs

Tenir 168 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I.

Sistemes d'avaluació

  • Procés d'elaboració del TFG: 30% (requisit per aprovar l'assignatura)
  • Producte TFG (article de recerca): 40%
  • Defensa pública del TFG: 30%