Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Psicologia

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

18,46€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2010/2011

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

60

Coordinació

Clara Maria Sansó Galiay fepts.coordgps@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Procediment de queixes i suggeriments
Procediment de queixes i suggeriments
Procediment de queixes i suggeriments

L'ensenyament del grau té com a objectiu oferir a l'estudiant una formació que el prepari per inserir-lo en el mercat laboral, amb formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris, i que li permeti continuar formant-se professionalment, tant a través de màsters professionalitzadors per aprofundir en aspectes concrets de la professió, com de màsters d'investigació i acadèmics que li obrin les portes a la investigació i l'elaboració de la tesi doctoral.

En el cas de Psicologia, els fonaments disciplinaris inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà, així com les habilitats bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica.

Aquest grau habilita per poder exercir la professió de psicòleg en els termes previstos per la llei i proporciona les competències professionals de la psicologia, amb excepció dels camps en què titulacions oficials de nivell superior estableixin competències específiques o especialment regulades.