UdL Acompanya - Programa Nèstor

Informació a la web de la UdL:

UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor

Accions d'acollida, formatives i informatives del Grau en Psicologia

General

Acció Semestre
Jornada d’acollida de l’estudiantat 1
Sessions informatives sobre mobilitat 1

Psicologia

Acció Semestre
Sessions informatives sobre Pràcticum 4 i 6
Sessió informativa sobre assignatures optatives i mencions 4 i 6
Sessió informativa sobre TFG 7
Seminaris sobre aspectes transversals del TFG 7 i 8
Jornada d’orientació professional, màsters i doctorat 8

Orientació i assessorament

Acció Semestre
Assignació responsable Nèstor 1
Tutories i orientació per part de la coordinadora del grau de Psicologia, a demanda de l’estudiantat 1 - 8
Reunions periòdiques amb els delegats dels diferents cursos del grau de Psicologia 1 - 8