NAVARRO GONZALEZ, DAVID

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica:

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Neuropsicologia - UdL 1 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Grau en Psicologia - UdL 1 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA
Grau en Educació Infantil - UdL 1 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I