GARCES MARTIN, RAQUEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: raquel.garces@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Psicologia 3 PRÀCTIQUES II
Grau en Psicologia 3 PSICOLOGIA I EMPRESA: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Grau en Psicologia 4 PSICOLOGIA I EMPRESA: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Grau en Psicologia 4 TREBALL DE FI DE GRAU