DELGADO DURÁN, ANTONIO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: antonio.delgado@dif.udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia 3 PRÀCTIQUES I
Grau en Psicologia 3 PRÀCTIQUES II
Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTICUM III (MENCIONS)
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTICUM III (MENCIONS)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)